Ivan Štefečka

 


Informácie o mne , o tom , čo a kde som vyštudoval , kto bol mojím profesorom . Kde som pracoval a na koľkých sympóziách som sa zúčastnil . Nič z toho nie je tak dôležité, ako to , či dokážem zhmotniť predstavy a túžby do zvoleného materiálu . Obhajovať svoj výtvor by nemal robiť autor . Svoju existenciu by si malo obhájiť dielo samo . Moja tvorba je predovšetkým o tvorbe.


 

Portfolio